Agencija za finansijske, informatičke i posredničke usluge

  • NOVO! Verifikacija Verifikacija računa stare devizne štednje vršit će se u periodu od 01.04.2014. godine do 31.10.2014. godine.
  • Demanti tvrdnji IZ LRC-A
    I IZ RJEŠENJA KONKURENCIJSKOG VIJEĆA
    Više...
  • Takse i mjenice U svim poslovnicama Agencije AFIP, mogu se kupiti Federalne takse i mjenice. Takse u nominalnoj vrijednosti od: 1 KM; 2 KM; 5 KM; 10 KM. Cijena mjenice je 5 KM po komadu.

Pravila o ustupanju podataka

možete pogledati OVDJE.

  • Uplatnica Uputstvo za popunjavanje uplatnice za predaju finansijskih izvještaja
  • Nelegalno korištenje podataka o poslovanju pravnih subjekata

Finansijski izvještaji

Obavještavamo sve zainteresovane da je obrada i kontrola finansijskih izvještaja po godišnjem obračunu za period I – XII 2013. godine u toku. Obrada i kontrola je završena za 20.185 privrednih društava, 6.777 udruženja, 34 banke, 11 osiguravajućih društava te su ovi podaci dostupni u skladu sa Pravilima o ustupanju podataka pravnim i fizičkim licima i načinu njihovog korištenja.